Missie en visie

Missie

Wij werken aan werk voor mensen die door ziekte of letsel hun werk (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen. Ook begeleiden we mensen in outplacementtrajecten naar ander werk.

In alle gevallen stellen we de mens centraal met de cirkel van werk en inkomen er omheen.

Mensen coachen op resterende arbeidsmogelijkheden heeft veel voordelen:

  • men ziet weer kansen en uitdagingen
  • men wordt weer actief
  • men wordt extra gemotiveerd om weer aan het werk te gaan
  • door weer te werken wordt soms extra stress voorkomen
  • werk brengt mensen met elkaar en met anderen in contact

Wij willen mensen weer de uitdaging, de energie en het plezier van werk laten zien. Uiteraard speelt inkomen daarbij ook een belangrijke rol. Zeker nu de overheid zich steeds verder terugtrekt als sociale partner.

Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de mensen die door ons worden begeleid. Mensen kunnen immers van vér komen!
 

Visie

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en persoonlijk contact.
Daarom werken wij alléén met geregistreerde en/of gecertificeerde arbeidsdeskundigen. Deze zijn bovendien onafhankelijk, betrokken, empathisch en enthousiast.

Wij houden van korte lijnen.
Dat zie je terug in ons contact met betrokkenen, werkgevers, opdrachtgevers, verzekeraars of belangenbehartigers.

Wij communiceren het doel van onze begeleiding duidelijk.
Zo weet iedereen waar hij aan toe is. Dit resulteert in een heldere en zakelijke aanpak van ieder dossier.

Wij willen iedere dag beter worden.
Daarom volgen wij regelmatig bijscholing. Tijdens ons werkoverleg bespreken we dossiers zodat we van elkaar kunnen leren en kritisch (naar elkaar) blijven.

Zo kunt u nu en in de toekomst de best mogelijke arbeidsdeskundige dienstverlening verwachten.
Niet voor niets is VDS Arbeidsdeskundigen sinds 2006 uitgegroeid tot een middelgroot arbeidsdeskundig adviesbureau en vindt men in ons een betrouwbare partner op het gebied van diverse arbeidsdeskundige vraagstukken.