Ondersteuning bij de WIA-aanvraag

Wat is een WIA-aanvraag?

De WIA-aanvraag van de werknemer is het dossier dat via een checklist naar het UWV verzonden moet worden. Dat moet heel secuur gebeuren. Werknemer, werkgever en de bedrijfsarts moeten met diverse documenten (Plan van Aanpak , Probleemanalyse, Eerste Jaar Evaluatie, re-integratieverslagen etc.) aantonen, dat zij het maximale hebben gedaan om de werknemer te ondersteunen tijdens zijn twee jaar arbeidsongeschiktheid. De aanvragen moeten compleet en op tijd worden ingediend.

Waarom ondersteuning bij een WIA-aanvraag?

Bij de WIA-aanvraag beoordeelt het UWV eerst of het ingestuurde re-integratieverslag (RIV) voldoet aan de inspanningen zoals die door de Wet verbetering Poortwachter gevraagd worden. Zijn de inspanning van werkgever en werknemer volgens het UWV voldoende dan volgt de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van de werknemer (WIA-beoordeling). Zijn de inspanningen niet voldoende geweest? Dan moet de werkgever maximaal 1 jaar langer het loon van de werknemer doorbetalen.

Een afwijzing door het UWV van de WIA-aanvraag kan verschillende redenen hebben. Denk aan: het niet of niet op tijd aanleveren van documenten, aanleveren van onduidelijke rapportages, ontbrekende gegevens of onjuiste informatie.

Onze re-integratieconsulent begeleidt de werkgever en werknemer in dit proces, door alle documenten uitgebreid te controleren voordat deze naar het UWV worden gestuurd.

Wie ondersteunen wij bij de WIA-aanvraag?

Werkgevers: Wat kunnen wij voor u betekenen bij de WIA-aanvraag?

Het verzorgen van een complete en juiste WIA-aanvraag. Wij begeleiden de werkgever en werknemer in dit proces door alle documenten uitgebreid te controleren voordat deze naar het UWV worden gestuurd. Zo beperken we het risico dat het UWV u een administratieve loonsanctie oplegt.

Daarnaast kunnen we uw medewerker helpen bij de voorbereiding op het gesprek met de verzekeringsarts (VA) en de arbeidsdeskundige (AD) tijdens het onderzoek door het UWV.

In sommige gevallen kan het van meerwaarde zijn wanneer een medewerker van VDS Re-integratie ook daadwerkelijk aanwezig is bij deze gesprekken.

Uw verzoek voor ondersteuning bij de WIA-aanvraag doet u uiterlijk in week 85 van het verzuim. Dan zorgen wij dat de WIA-aanvraag op tijd bij het UWV komt.

Meer weten?

We helpen u graag, laat hieronder uw contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Gerelateerde pagina's