Re-integratie 2e spoor

Er is sprake van langdurig verzuim. En uw medewerker kan zijn of haar eigen functie niet meer uitvoeren. Is er geen ander passend werk dat aansluit op de vaardigheden en ervaring van deze medewerker? Dan biedt een re-integratietraject tweede (2e) spoor uitkomst.

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) verwacht van de werkgever en de medewerker dat ze al het mogelijke doen om binnen de eigen organisatie passend werk te vinden (spoor 1). Als dit niet lukt, wordt verwacht dat er buiten het eigen bedrijf wordt gezocht naar passend werk. VDS Re-integratie kan u daarbij helpen.

Een re-integratieconsulent inventariseert wat iemands mogelijkheden en kansen zijn op de reguliere arbeidsmarkt.  Die mogelijkheden en kansen nemen we op in een plan van aanpak met een bijbehorend tijdspad.

Wanneer zet u een re-integratie 2e-spoortraject in?

In de volgende situaties kan een 2e-spoortraject nuttig zijn:

  • Als duidelijk is dat een langdurig zieke medewerker zijn/haar eigen werk niet meer kan uitvoeren en er geen ander passend werk is bij het eigen bedrijf;
  • Na een jaar ziekte; wanneer het onduidelijk is bij de eerstejaarsevaluatie of een zieke medewerker in de toekomst het werk weer zal kunnen doen en er geen kansen en mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt mogen worden gemist;
  • Wanneer de Arboarts adviseert dat re-integratie 2e-spoor moet worden ingezet, bijvoorbeeld als er sprake is van een arbeidsconflict.

Werkwijze VDS Re-integratie

Intakefase

De re-integratieconsulent voert een intakegesprek met een medewerker. Thuis of op het werk. Om een zo compleet en objectief mogelijk beeld te krijgen zetten we aanvullende testen in. Ook kijken we of er aanvullende onderzoeken, trainingen, cursussen of medische begeleiding nodig zijn om de kansen op re-integratie te vergroten.

Bemiddelingsfase

Het doel van deze fase is om een medewerker zo actief én efficiënt mogelijk te begeleiden naar een duurzame re-integratie buiten de eigen werkkring. Alle inspanningen en resultaten leggen we vast in rapportages voor het re-integratiedossier van een medewerker in het kader van de Wet verbetering Poortwachter (WvP).

In deze fase bestaat de begeleiding uit maatwerk afgestemd op de specifieke situatie van een medewerker.

Nazorgfase

De nazorgfase heeft tot doel om een medewerker bij een nieuwe werkgever te plaatsen en zo te zorgen voor een bestendige en duurzame re-integratie. In deze fase onderhouden we regelmatig contacten met zowel de medewerker als zijn of haar nieuwe werkgever.

Als het nodig is overleggen we met UWV, Arbodienst, werkgever en eventuele andere betrokkenen.

Voordelen 2e spoor re-integratietraject via VDS Re-integratie

  • Betrokken en gecertificeerde arbeidsdeskundigen
  • Persoonlijke benadering door huisbezoeken en werkplekbezoeken
  • Heldere communicatie door plan van aanpak en tussentijdse rapportages
  • Kennis arbeidsmarkt en sociale wetgeving
  • Maatwerk binnen de trajecten
  • Bij een tweesporenbeleid, spoor 1 nauwlettend blijven volgen en niet links laten liggen.

Wat kan VDS Re-integratie voor u betekenen?

Wij raden aan in geval van langdurige ziekte van een werknemer niet te lang te wachten bij het inzetten van een spoor 2 ter voorkoming van een loonsanctie van het UWV.

Wij wegen de belasting (“zwaarte”) van het nieuwe werk en de actuele belastbaarheid (“gezondheid”) en leggen dit vast in een concrete en heldere rapportage.

In onze re-integratietrajecten gaan wij altijd uit van wat de betrokkenen nog wél kunnen. Integriteit, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid zijn onze kernwaarden bij al onze werkzaamheden.

Meer weten?

We helpen u graag, laat hieronder uw contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Gerelateerde pagina's