Re-integratie 1e spoor

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, hebben zowel werkgever als werknemer te maken met de Wet verbetering Poortwachter (WvP).

Op basis van het arbeidsdeskundig onderzoek onderzoeken we of voor de werknemer passende arbeid binnen de eigen organisatie aanwezig is. Op basis van de conclusie en het advies van dit arbeidsdeskundig onderzoek, kijken we naar de mogelijkheden van re-integratie 1e spoor.

Bij re-integratie 1e spoor richten we ons op de terugkeer van de werknemer binnen de huidige (aangepaste) functie óf terugkeer naar een nieuwe functie binnen de eigen organisatie. Deze begeleiding vormt altijd een onderdeel van het totale re-integratiedossier.

VDS Re-integratie biedt binnen het 1e spoor het volgende aan:

  • Toetsen functiebelasting aan de actuele Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of Inzetbaarheidsprofiel (IZP)
  • Aanpassen van de eigen werkplek of advisering om de belasting te laten afnemen
  • Aanpassen van de functie; bepaalde taken weglaten of juist toevoegen (in- en uitruilen van taken oftwel het toepassen van jobcarving)
  • Kijken naar de mogelijkheden van taak- en tijdcontingente werkhervatting en zowel werkgever als werknemer hierin coachen
  • Indien gewenst, een oordeel vormen over de reële loonwaarde
  • De mogelijkheden van bij- en omscholing onderzoeken
  • Afhankelijk van het dossier, een tweesporenbeleid inzetten als de belastbaarheid van de betrokkene een onbekende prognose kent.

VDS Re-integratie rapporteert alle inspanningen en resultaten uiteraard nauwkeurig en periodiek. De opdrachtgever krijgt tijdens een traject informatie over onze bevindingen.

Als er geen nieuwe, structurele, passende loonvormende arbeid binnen het eigen bedrijf wordt gevonden, volgt een traject re-integratie 2e spoor.

Meer weten?

We helpen u graag, laat hieronder uw contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Gerelateerde pagina's