Loonsanctie, Beroep en Bezwaar UWV

Heeft u een loonsanctie ontvangen en wilt u advies of er voldoende aanleiding is om bezwaar aan te tekenen? Of wilt u advies over hoe u de door het UWV opgelegde loonsanctie kunt verkorten?

Vraag bij VDS Arbeidsdeskundigen om een objectief advies.

Het UWV kijkt kritisch naar uw re-integratie-inspanningen. Soms zijn beslissingen van het UWV zorgvuldig, maar vaak ook niet! Het UWV geeft u slechts 6 weken na de beslissing om het bezwaar aan te tekenen. Daarna bent u te laat!

Een succesvol bezwaar leidt tot de juiste beslissing. Intrekking of bekorting van de sanctie en kan u veel geld besparen.De tijd dringt. Neem daarom snel contact met ons op!

Waarom ontvang ik een loonsanctie?

Het UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen van het aangeleverde Re-Integratie Verslag (RIV).  Mocht het UWV van mening zijn dat u zich als werkgever onvoldoende heeft ingezet op het gebied van re-integratie, dan kán het UWV besluiten u een loonsanctie op te leggen. U loopt dan het risico dat u het loon van de werknemer nog een jaar moet doorbetalen en de re-integratie inspanningen gedurende dit jaar moet voortzetten. Ook wordt de ontslagbescherming die geldt voor uw werknemer met een jaar verlengd.

Financiële gevolgen voor een werkgever bij een loonsanctie.

Als u niet voldaan heeft aan uw verplichtingen, volgt een loonsanctie van maximaal één jaar. Dit betekent dat u tot maximaal één jaar het loon moet doorbetalen aan uw werknemer. Dat niet alleen: u moet ook de re-integratie inspanningen blijven betalen. Deze kosten worden zelden betaald door een verzekering of arbodienst. De financiële gevolgen voor u als werkgever zijn dan ook groot. Vaak staat tegenover deze kosten geen arbeid van uw werknemer.

Heeft u een loonsanctie opgelegd gekregen door het UWV?

Laat VDS Arbeidsdeskundigen dan adviseren over de onderbouwing van uw bezwaar of de te nemen stappen om uw loonsanctie te bekorten.

Wat kan VDS Arbeidsdeskundigen voor u betekenen?

Objectief loonsanctie-advies:

Twijfelt u aan de juistheid van de opgelegde (loon)sanctie, dan screent en beoordeelt VDS Arbeidskundigen het re-integratiedossier voor u. Indien nodig nemen we contact op met de betrokken partijen (werkgever, werknemer, bedrijfsarts en UWV). Het advies dat u van ons ontvangt, bevat een objectief oordeel over de correctheid van het verloop van de re-integratie en de plausibiliteit van de door het UWV opgelegde (loon)sanctie of afgegeven beschikking.

 

Advies vervolgacties na sanctieoplegging. 

Er zijn twee mogelijke acties na de opgelegde sanctie.
Bestaat er voldoende aanleiding om bezwaar aan te tekenen, dan adviseren wij over de manier waarop u dit moet onderbouwen.
Bij onvoldoende aanleiding om bezwaar aan te tekenen, adviseren wij over de noodzakelijke acties om de sanctieduur zoveel mogelijk te verkorten én wanneer u een bekorting kunt aanvragen. Deze twee acties lopen veelal naast elkaar om de kans op een besparing op uw kosten zo groot mogelijk te maken!

 

Meer weten?

We helpen u graag, laat hieronder uw contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Gerelateerde pagina's