De AOV-beoordeling binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De overheid voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandig ondernemers zoals de zelfstandige zonder personeel (zzp), freelancer of directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan een zelfstandig ondernemer zich verzekeren voor het geval hem of haar iets overkomt als gevolg van ziekte of een ongeval. Hiermee stel je (een gedeelte) van het inkomen veilig.

Waarom VDS Arbeidsdeskundigen inschakelen voor een AOV-beoordeling?

  • Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid
  • Voor het beperken van de mate van arbeidsongeschiktheid door middel van bedrijfsaanpassingen
  • Om te kijken naar taakverschuivingen of taakroulatie binnen het eigen bedrijf
  • Voor het begeleiden of re-integreren naar ander werk op het moment dat vaststaat dat de zelfstandige zijn eigen werkzaamheden niet langer kan uitvoeren
  • Voor het verrichten van een second-opinion.

U ontvangt na de AOV-beoordeling van ons een concrete arbeidsdeskundige rapportage. Daarin staat een duidelijke conclusie. Deze is gebaseerd op de weging van de zwaarte van het eigen werk (belasting) enerzijds en de vastgestelde actuele medische beperkingen (belastbaarheid) anderzijds.

U kunt bij ons ook terecht wanneer u het niet eens bent met de beoordeling van uw AOV-verzekeraar. Wij informeren u graag op welke wijze wij voor u een second opinion kunnen uitvoeren.

Binnen ons bedrijf is André Verhulsdonk gespecialiseerd in de (her)beoordeling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de agrarische ondernemer. Hij heeft namelijk veel ervaring binnen de land- en tuinbouw. Een gesprek en een bedrijfsrondgang maken altijd deel uit van de arbeidsdeskundige beoordeling.

De werkwijze van VDS Arbeidsdeskundigen

Ná ontvangst van de opdracht bezoekt de arbeidsdeskundige van VDS Arbeidsdeskundigen de betrokkene thuis óf op het werk. Aan de hand van de polis of onderzoeksopdracht, voeren wij het arbeidsdeskundig onderzoek uit. De taak-functie-analyse en actuele belastbaarheid vormen een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Vervolgens ontvangt degene om wie het gaat de conceptrapportage. Daarna ontvangt de opdrachtgever de rapportage.

Voor wie werkt VDS Arbeidsdeskundigen?

Wij werken voor diverse AOV-, en WA-verzekeraars, de advocatuur, het mkb, rechtsbijstandsverzekeraars en collega-arbeidsdeskundige adviesbureaus.

Meer weten?

We helpen u graag, laat hieronder uw contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Gerelateerde pagina's